ارسال

اعتصاب و تجمع کارگران شهرداری هشترود


2017-05-14 | ۱۳۹۶-۰۲-۲۴

به گزارش منتشره، روز شنبه شماری از کارگران شهرداری هشترود در اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه دستمزد معوقه خود دست از کار کشیده و مقابل ساختمان شورای شهر، تجمع کردند.
این کارگران با برپایی تجمع خواستار دریافت شش ماه دستمزد معوقه، 5 ماه حق بیمه و دو سال عیدی خود شدند. کارگران معترض می گویند، به دلیل واریز نشدن دستمزد و مزایاهای معوقه خود چندین بار دست به اعتصاب زده اند اما هر بار به بهانه ای به سر کار خود بازگشته اند. آنان افزودند ما دیگر تحمل این همه سختی را نداریم و تا رسیدن به حق و حقوق خود به سر کارهای خود بازنخواهند گشت.

آخرین خبرهای ایران