ارسال

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه کاشی نیلو اصفهان


2017-05-14 | ۱۳۹۶-۰۲-۲۴

به گزارش منتشره، روز شنبه جمعی از کارگران کارخانه کاشی نیلو اصفهان در اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه دستمزد معوقه خود ،مقابل استانداری اصفهان تجمع کردند.
برپایه این گزارش مشکلات کارخانه کاشی نیلو ازدو سال قبل بدنبال واگذاری به بخش خصوصی آغازشد. مالکان جدید پس از چند ماه، از واریزی حق بیمه کارگران خودداری کردند و در حال حاضر 22 ماه است که کارگران این کارخانه هیچ‌گونه دستمزدی دریافت نکرده‌اند. قابل یاد آوری است،کارگران کارخانه کاشی نیلو از یک سال پیش تا کنون بارها در همین رابطه مقابل فرمانداری نجف آباد و استانداری اصفهان تجمع کردند.

آخرین خبرهای ایران