ارسال

تجمع اعتراضی کارکنان شرکت مخابرات


2017-05-14 | ۱۳۹۶-۰۲-۲۴

به گزارش منتشره، شماری از کارکنان شرکت‌ مخابرات در اعتراض به عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل دست به تجمع زدند.
کارکنان شرکتی مخابرات در جریان این تجمع مهمترین مطالبات خود را به ترتیب اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، عقد قرارداد مستقیم با مخابرات و رفع تبعیض بین حقوق کارکنان شرکتی و کارکنان رسمی عنوان کردند. این کارکنان می‌گویند مهلتی که مجلس برای اجرای طرح طبقه بندی مشاغل به شرکت مخابرات ایران داده بود، تمام شده اما هیچ اتفاقی نیفتاده و مشخص نیست چه زمان قرار است طبقه بندی مشاغل اجرا شود. در عین حال این کارکنان می‌گویند آذر ماه سال گذشته، وزارت کار از شرکت مخابرات خواسته بود که لیست کارگران پیمانکاری را ارسال کند؛ درخواستی که هیچ وقت اجرا نشد.

آخرین خبرهای ایران