ارسال

تجمع اعتراضی معلمان بوکان


2017-05-14 | ۱۳۹۶-۰۲-۲۴

روز شنبه همزمان با سفر نائب رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده بوکان به این شهر، معلمان و فرهنگیان بوکان تجمعی اعتراضی برپا کردند.
معترضان در ارتباط با شرایط بحرانی و معیشتی معلمان با برپایی تجمع و سردادن شعار از عملکرد ضعیف دولت در قبال فرهنگیان انتقاد کردند. در حال حاضر تعداد زیادی از معلمان کشور به صورت موقت توسط وزارت آموزش و پرورش استخدام شده اند و عموم معلمان با حقوقی که کفاف مخارج زندگی آنها را نمی‌دهد مشغول به تدریس هستند.

آخرین خبرهای ایران