ارسال

تجمع دوباره کارگران فاز 12 کنگان


2017-05-14 | ۱۳۹۶-۰۲-۲۴

به گزارش خبرگزاری حکومتی ایلنا روز یکشنبه، جمعی از کارگران شاغل در واحدهای تعمیرات و بهره برداری پروژه‌های فاز 12 کنگان نسبت به تصمیم کارفرما و پیمانکار برای کاهش دستمزدها، اعتراض کردند.
برپایه این گزارش، مبلغی که قرار است برای سال 96 در قالب مزد و حقوق به حدود دویست نفر از کارکنان واحد بهره برداری و 600 تن از کارکنان و کارگران واحد تعمیرات پروژه فاز 12 عسلویه پرداخت شود، به صورت قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است. گزارش مزبور می افزاید، برای سال 96 شرکت "پارس جنوبی" در مقام کارفرمای اصلی، حداقل میزان مزد کارگرانی که در استخدام شرکت پیمانکاری "پتروصنعت" قرار دارند، را اعلام کرده است. مدیران پیمانکاری در محاسبات خود باز هم از این حداقل مبلغ تعیین شده، بابت هزینه مالیات و بیمه کاسته‌اند. از قرار معلوم به کارکنان و کارگرانی که مزد آنها به شیوه جدید محاسبه شده، گفته شده که در صورتی که این نحوه محاسبه را قبول ندارند می توانند نسبت به تسویه حساب و فسخ قرار داد اقدام کنند.

آخرین خبرهای ایران