ارسال

نجات جان دو زندانی محکوم به اعدام


2017-05-14 | ۱۳۹۶-۰۲-۲۴

به گزارش منتشره، دو زندانی که پیشتر به اتهام قتل به اعدم محکوم شده بودند، صبح روز یکشنبه با رضایت اولیاء دم از اعدام نجات یافتند.
یک زندانی اهل تهران، که از هفت‌سال قبل به اتهام قتل پسری نوجوان به اعدام محکوم و در بازداشت به سر می‌برد، با رضایت اولیاء‌دم از مرگ نجات یافت. در پرونده ای دیگر، یک زندانی متهم به قتل پس از چهار سال با رضایت اولیاء دم از قصاص نجات پیدا کرد.

آخرین خبرهای ایران