ارسال

اطلاعیه جمعی از کارگران و جوانان درباره تحریم نمایش انتخابات


2017-05-16 | ۱۳۹۶-۰۲-۲۶

جمعی از جوانان و کارگران منطقه ژاورود و کلاترزان از روستاهای آویهنگ، هویه، سرهویه، نجی، دادانه کمانگر، نگل، هرسین و بیساران و جمعی از کارگران ساختمانی شهرستان دماوند با انتشار اطلاعیه ای مشترک در رابطه با مضحکه انتخابات فرمایشی در ایران اعلام کردند که انتخابات پیش رو را به شیوه ای کاملا فعالانه تحریم خواهند
کرد در بخشی از این اطلاعیه آمده است: «ما همچنان که خود را در قبال تحریم فعال این نمایشات مسئول میدانیم از مردم کردستان و علل الخصوص مردم مناطق ژاورود و کلاترزان خواهانیم در این مضحکه بنام انتخابات شرکت نکنند، عدم شرکت ما در این انتخابات به معنای اعتراض به عدم حضور نماینده خود و یا کاندیداتور آئین و گویش خاصی در این سیستم حاکم و یا جناحی از جناح های رژیم نیست. ما در طول عمر ننگین رژیم اسلامی به هیچ وجه در هیچ نمایش انتخاباتی شرکت نکرده و نخواهیم کرد؛ ما حکومت اسلامی را مردود میشماریم.

آخرین خبرهای ایران