ارسال

تجمع اعتراضی کارگران فولاد شادگان و جوانان متقاضی کار


2017-05-15 | ۱۳۹۶-۰۲-۲۵

همزمان با روشن کردن مشعل کارخانه فولاد شادگان با حضور معاون وزیر صنعت، جمعی از کارگران این کارخانه و جوانان متقاضی کار شهر شادگان دست به تجمع اعتراضی زدند.
کارگران کارخانه فولاد شادگان می گویند، قرارداد کارشان پایان اردیبهشت ماه سال جاری به اتمام می رسد و ازاین بابت نگران اخراج از کار و بیکارشدن هستند. همزمان جمعی از جوانان بیکار نیز خواستار اشتغال و استخدام در این کارخانه شدند. کارخانه فولاد شادگان در جنوب شرقی شهرستان شادگان در استان خوزستان واقع شده است.

آخرین خبرهای ایران