ارسال

شرایط نامناسبت زندانیان در زندان مرکزی سنندج


2017-05-15 | ۱۳۹۶-۰۲-۲۵

بنابه گزارشات، زندانیان زندان سنندج به دلیل شرایط بد حاکم بر زندان و همچنین عدم امکان ارتباط مناسب با نهادهای خارج از زندان، برای طرح مطالبات خود به صورت روافزونی به روش های اعتراضی از جمله اعتصاب روی آورده اند.
گزارشات حاکی است که شرایط نامناسب و همچنین بی توجهی نسبت به مطالبات زندانیان، باعث افزایش اعتصاب غذا، خودکشی و حتی خودزنی در این زندان شده است. در همین حال زندانیان سنندج از دسترسی به خدمات بهداشتی و پزشکی مناسب نیز محروم هستند. به طوریکه ۲۸ زندانی از فروردین ماه امسال در این زندان به هپاتیت مبتلا شده اند. از سوی دیگر، محدودیت و مشکلات دیگری از جمله، قطع عمدی گاز، بوجود آمدن بیماری های کلیوی و پروستات به دلیل آب شرب نامناسب، عدم تفکیک جرائم، توهین و ضرب و شتم زندانیان، کیفیت پایین و کمبود مواد غذایی مورد نیاز در این زندان در سطح گسترده ای به چشم میخورد.

آخرین خبرهای ایران