ارسال

تجمع اعتراضی کارکنان شرکت مخابرات


2017-05-16 | ۱۳۹۶-۰۲-۲۶

به گزارش "ایلنا" روز دوشنبه کارکنان شرکتی مخابرات در استان‌های مختلف کشور، همزمان با سفر روحانی به زنجان و لرستان، دست به تجمع اعتراضی زدند.
کارکنان معترض با در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار رسیدگی مقامات به مطالبات خود شدند. آنان همچنین با سردادن شعارهای اعتراضی خواستار رفع تبعیض در شرکت مخابرات شدند. گفتنی است کارکنان شرکتی مخابرات اجرای طرح  طبقه بندی مشاغل، انعقاد  قرارداد مستقیم و رفع تبعیض بین حقوق شرکتی‌ها و کارکنان رسمی را مهمترین مطالبات خود می‌دانند و برای پیگیری این مطالبه بارها به تهران آمده و دست به تجمع اعتراضی زده بودند.

آخرین خبرهای ایران