ارسال

تجمع اعتراضی دانشجویان پردیس دانشگاه تهران


2017-05-16 | ۱۳۹۶-۰۲-۲۶

به گزارش خبرگزاری حکومتی "ایسنا" روز دوشنبه شماری از دانشجویان پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران در اعتراض به واگذاری این پردیس به بخش خصوصی تجمع کردند.
دانشجویان با تجمع درمحل این پردیس نسبت به اقدام مسئولان این دانشگاه در خصوص انتقال برخی رشته‌ها به خارج از فضای پردیس هنرهای زیبا معترض بودند. گفتنی است در جریان این تجمع مسئولان دانشگاه جهت خاتمه تجمع، صورتجلسه‌ای را امضاء کردند که نشان می‌دهد مسئولان پردیس با خواسته‌های دانشجویان به‌طور کامل موافقت کرده‌اند اما دانشجویان معترض به وعده های آنان اطمینان ندارند و می گویند هنوز نگرانی‌هایی مبنی بر موقتی بودن این تصمیم وجود دارد.

آخرین خبرهای ایران