ارسال

بی اعتنایی مردم کرمانشاه نسبت به نمایش انتخاباتی رژیم


2017-05-16 | ۱۳۹۶-۰۲-۲۶

در ادامه بی توجهی مردم شهرهای کردستان نسبت به نمایش های انتخابی رژیم، گزارشات رسیده از کرمانشاه حاکی است که این نمایش نیز با بی اعتنایی مردم این شهر روبرو شده است.
بنابه گزارشات دریافتی مقامات جمهوری اسلامی در واکنش به بی اعتنایی مردم و به دلیل ترس از بی رونقی انتخابات، کاندیدای زیادی را احراز صلاحیت کرده اند. هر چند بیش از 90 درصد از آنها از عوامل خود رژیم می باشند. در همین حال رژیم با سیاست های ارتجاعی طایفه گری و عشیره گری سعی در داغ کردن تنور انتخابات دارد. با این حال اخبار رسیده حاکی است که "انتخابات" امسال بیش از گذشته با بی توجهی و بی اعتنایی مردم روبرو شده است. به طوریکه حتی تبلغیات و پوسترهای کاندیداها نیز توسط مردم دور انداخته می شوند. در همین حال مردم نیز خود می دانند و می گویند که انتخاب شدن هریک از این به اصطلاح کاندیداها هیچ تغییری در وضعیت فلاکتبار زندگی مردم ایجاد نخواهد کرد. لازم به یادآوری است که در سایر شهرهای کردستان نیز این نمایش انتخاباتی با بی توجهی و بی اعتنایی عمومی مردم روبه رو شده است.

آخرین خبرهای ایران