ارسال

تجمع اعتراضی مالباختگان کاسپین


2017-05-16 | ۱۳۹۶-۰۲-۲۶

به گزارش منتشره، در ادامه تجمعات هموطنان مالباخته مؤسسه دولتی کاسپین و عدم رسیدگی به خواسته های آنان ، روز سه شنبه، تعداد زیادی از مالباختگان این موسسه مقابل بانک مرکزی در خیابان "میرداماد" اقدام به تجمع اعتراضی کردند.
تجمع‌کنندگان با شعارهایی از جمله "امنیت سرمایه حق مسلم ماست، کاسپین خیانت کرده دولت حمایت کرده " خواستار رسیدگی سریع و عملی به اوضاع بحرانی 7ماهه خود شدند. بنابه گزارشات منتشره، تجمع اعتراضی مالباختگان  کاسپین در دیگر شهرها از جمله: مشهد، زاهدان، رشت، اردبیل، کرمان و چند شهر دیگر در همین روز برگزار شده است.

آخرین خبرهای ایران