ارسال

وخامت حال آتنا دائمی


2017-05-16 | ۱۳۹۶-۰۲-۲۶

با گذشت ۳۹ روز از اعتصاب غذای" آتنا دائمی"زندانی سیاسی و فعال حقوق زنان و کودکان کار در زندان اوین، مادر وی خبر از وخامت حال او داد.
آتنا دائمی در اعتراض به حبس تعلیقی خواهرانش از ۳۹ روز پیش تاکنون در اعتصاب غذا به سر می‌برد. "معصومه نعمتی" مادر وی در یک گفتگوی خبری از کارشکنی مسئول بهداری زندان اوین و دادیار مرتبط با پرونده آتنا دائمی در روند درمان او خبر می‌دهد. به گفته معصومه نعمتی، آتنا دائمی وضعیت جسمانی  مساعدی ندارد و در آخرین تماس تلفنی خود از بالا آوردن خون به آن‌ها خبر داده است. به گفته او مسئولین قضایی و امنیتی با خانواده این زندانی سیاسی به مثابه گروگان رفتار کرده‌اند و اعتراض و اعتصاب آتنا دائمی به این روند تاکنون نتیجه‌بخش نبوده است.

آخرین خبرهای ایران