ارسال

تجمع اعتراضی کارگران سها سرام


2017-05-17 | ۱۳۹۶-۰۲-۲۷

کارگران کارخانه سها سرام برای چندمین بار در اعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوشان مقابل فرمانداری اردکان واقع در استان یزد تجمع کردند.
کارگران با ضمن اشاره به اینکه این کارخانه در حال حاضر تحت مدیریت فرمانداری است، می گویند، قریب به یک سال است که حقوقی دریافت نکرده و هر بار که تجمع می کنند، با بهانه ای، آنان را به ماه بعد حواله می دهند. کارگران سها سرام پیشتر نیز به منظور پیگیری مطالباتشان تجمعات متعددی برگزار کرده اند.

آخرین خبرهای ایران