ارسال

تجمعات اعتراضی کارگران پیمانکاری رجاء


2017-05-17 | ۱۳۹۶-۰۲-۲۷

بیش از 200 نفر از کارگران پیمانکاری راه آهن جمهوری اسلامی "رجاء" در اعتراض به عدم پرداخت حقوق فروردین ماه شان مقابل ساختمان این شرکت در تهران تجمع کردند.
به گفته معترضان، شرکت رجاء قادر به برآورده کردن تعهدات خود نیست و در این بین دستمزدهای کارگران با تاخیر پرداخت می‌شود. این کارگران که بارها به مقامات مسئول در شرکت رجاء مراجعه کرده اند، می گویند، هیچکدام از مسئولین ذیربط پاسخگوی مشکلات آنان نیستند.

آخرین خبرهای ایران