ارسال

تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته نیشکر هفت تپه


2017-05-17 | ۱۳۹۶-۰۲-۲۷

صدها تن از کارگران بازنشسته کارخانه «نیشکر هفت تپه» با تجمع مقابل درب ورودی این واحد تولیدی خواستار دریافت مطالبات بازنشستگی خود شدند.
حدود ۳۵۰ نفر از کارگران بازنشسته این واحد تولیدی که از اسفند ماه سال ۹۵ تاکنون بازنشسته شده‌اند؛ هنوز نتوانسته‌اند مطالبات بازنشستگی و زمان اشتغال خود را دریافت کنند. این کارگران خواستار پرداخت سهم ۴ درصدی بازنشستگی خود در مشاغل سخت زیان آور به تامین اجتماعی هستند. کارگران بازنشسته نیشکر هفت تپه پیش از این نیز در اعتراض به بی توجهی کارفرما، به فرمانداری شوش مراجعه کرده بودند. کارگران، میانگین مطالبات هریک از بازنشستگان کارخانه را معادل ۷۰ میلیون تومان ذکر کردند.

آخرین خبرهای ایران