ارسال

آخرین گزارشات از وضعیت فعلی معدن زمستان یورت


2017-05-17 | ۱۳۹۶-۰۲-۲۷

بنابه گزارش "کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری"، با پیدا شدن آخرین جسد از اجساد کارگران مدفون شده از زیر آوار، معدن زمستان یورت آزاد شهر جهت ادامه تحقیقات تا اطلاع ثانوی تعطیل و پلمپ گردید.
بنابه این گزارش، کارگران معدن یورت مطلع شده اند که دولت به تعطیلی دائم معدن و معرفی کارگران به سازمان تامین اجتماعی جهت دریافت بیمه بیکاری تمایل دارد. این موضوع اعتراض کارگران را برانگیخته است. واحد ایمنی معدن پیش از این بارها نسبت به ناامن بودن محیط کار و خطرات موجود هشدار داده ولی مسئولین به هیچ عنوان حاضر به تعمیر سیستم های تهویه و نصب تجهیزات ایمنی در این معدن نشده بودند. قابل ذکر است، اکثریت سهام معدن فوق متعلق به شرکت صنایع روی ایران وابسته به یکی از نهادهای نظامی و امنیتی می باشد و تمامی مدیران و مسئولین معدن از میان فرماندهان و سرداران نظامی انتخاب می شوند.

آخرین خبرهای ایران