ارسال

مشروط کردن رسیدگی پزشکی به آرش صادقی


2017-05-17 | ۱۳۹۶-۰۲-۲۷

به گزارش "هرانا" طی روزهای گذشته پیگیری های خانواده "آرش صادقی" زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ اوین، جهت اعزام وی به بیمارستان برای درمان، با دخالت های سپاه پاسداران بی نتیجه مانده است.
سپاه پاسداران شروطی مانند "همراهی نیروهای این قرارگاه حین انتقال و طی پروسه درمان، منحصر شدن رسیدگی پزشکی به بیمارستان "بقیه الله" وابسته به این نهاد و نیز عدم داشتن ملاقات در بیمارستان را شروط اجازه رسیدگی به این زندانی سیاسی تعیین کرده است. با عدم پذیرش این شروط توسط آرش صادقی بی توجهی پزشکی به وضعیت نامناسب او ادامه دارد. مسئولین قضایی به نقل از سپاه پاسداران به خانواده وی گفته اند، آرش صادقی بدون پذیرش شروط سپاه صرفا می تواند در داخل زندان درمان شود. این درحالی است که وی از مشکلات عدیده جسمی رنج میبرد و امکانات درمانی زندان برای رسیدگی به وضعیت او ناکافی است.

آخرین خبرهای ایران