ارسال

صدور حکم زندان علیه فعال سیاسی زرتشت احمدی راغب


2017-05-17 | ۱۳۹۶-۰۲-۲۷

به گزارش "هرانا" زرتشت احمدی راغب، فعال سیاسی، به حکم شعبه اول دادگاه رژیم در شهریار به اتهام "تبلیغ علیه نظام" به تحمل ۹ ماه زندان محکوم شد.
برپایه این گزارش، نامبرده به فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق اقداماتی چون نشر محتوا در فضای مجازی و حضور در تجمات متهم شده است. گفتنی است وی در این دادگاه از در اختیار داشتن وکیل محروم بود و درخواست او برای تعویق دادرسی با هدف در اختیار گرفتن وکیل مدافع از سوی قاضی رد شده بود. لازم به ذکر است که صبح روز یکشنبه ۲۳ آبان‌ ماه سال گذشته زرتشت احمدی راغب، در منزل شخصی اش در شهریار توسط نیروهای امنیتی و لباس شخصی رژیم  بازداشت و پس از یک ماه تحمل سلول انفرادی در تاریخ ۲۳ آذرماه به سالن ۱ بند ۴ زندان اوین منتقل شد. وی بعد از چندین روز اعتصاب غذا با قرار وثیقه یکصد میلیوت تومانی به طور موقت آزاد شده بود.

آخرین خبرهای ایران