ارسال

شرکت نکردن مردم سنندج در نمایش انتخاباتی رژیم


2017-05-19 | ۱۳۹۶-۰۲-۲۹

گزارشات رسیده تا ساعت ۱۲ از سنندج از صف های خالی شعب را‌ی‌گیری در سنندج و حضور بسیار کمرنگ مردم حکایت دارند.
تصاویری که از برخی از شعب رای گیری از جمله دبستان و دبیرستان های "رجایی، چمن، بهشتی، هیت امنایی خیام، جماران و دبستان ملا رحیم فهیم، فتح و عبدالغفار ارجمندی، مدرسه دارالقرآن" و مرکز بهداشت در چهارراه چهارباغ، کتابخانه عمومی در خیابان استانداری و باشگاه ورزشی "ملک نیا"، پشت سالن تختی و دانشگاه فرهنگیان در سنندج به دست ماه رسیده نشان می دهد که مردم حضور بسیار کمرنگ و بعضا انگشت شماری در این نمایش انتخاباتی رژیم دارند. آن تعداد اندکی هم که شرکت دارند، عمدتا زنان و مردان پیر تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند که به اجبار در این انتخابات شرکت کرده اند.

آخرین خبرهای ایران