ارسال

مشارکت پایین مردم کامیاران در انتخابات


2017-05-19 | ۱۳۹۶-۰۲-۲۹

در همین حال اخبار رسیده تا ساعت ۱۲ از دیگر شهرهای کردستان از جمله کامیاران نیز از مشارکت پایین مردم حکایت دارند.
بنابه این گزارش، تعداد کمی از مردم در انتخابات شرکت دارند و بیشتر مردم در این روز از شهر خارج شده و به تفریح رفته اند. گفته می شود که مقابل درب شعب رای گیری نیز ماموران لباس شخصی حضور دارند.

آخرین خبرهای ایران