ارسال

بایکوت گسترده انتخابات در مریوان


2017-05-19 | ۱۳۹۶-۰۲-۲۹

آخرین اخبار رسیده تا ساعت ۱۲ از شهر مریوان حاکی از عدم حضور مردم در نمایش انتخابات رژیم و بایکوت وسیع این نمایش های انتخاباتی در مریوان است.
تصاویری که از شعب مختلف رای گیری در مریوان به دست ما رسیده نشان می دهد که انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای رژیم با بی توجهی و عدم شرکت گسترده مردم شهر مریوان روبرو شده است. به طوریکه شعب رای گیری در شلوغترین نقطه شهر از جمله " مسجد جامع، مسجد هژار، مسجد اصحاب کهف و سه راه موسک و برخی دیگر از نقاطه مراکزی اصلی شهر نیز بسیار خلوت بوده و بجز تعداد کمی از عوامل رژیم، کسی در این نمایش انتخاباتی شرکت نکرده است.

آخرین خبرهای ایران