ارسال

ممانعت فعالیت گروههای کوهنوردی در سقز در روز انتخابات


2017-05-19 | ۱۳۹۶-۰۲-۲۹

بنابه گزارش رسیده، اداره ورزش و جوانان شهر سقز با انتشار اطلاعیه و ابلاغ آن از نیروی انتظامی ، خواسته تا مانع خروج مردم به بیرون از شهر و گردش های تفریحی از جمله کوهنوردی مردم در روز جمعه شود.
طبق این گزارش، اداره ورزش و جوان سقز از نیروی انتظامی خواسته روز جمعه که روز انتخابات است، خروج مردم به بیرون از شهر به منظور تفریح یا کوهنوردی را ممنوع و مانع آنها شود. در همین ارتباط نیز فعالیت گروههای کوهنوردی در این روز ممنوع اعلام شده است. این اقدام رژیم در راستای هرچه بیشتر تحت فشار قرار دادن مردم و وادار کردن آنان به شرکت در نمایش های انتخاباتی خود است.

آخرین خبرهای ایران