ارسال

تبلیغات نمایشی نامزدها برای جذب مردم در کرمانشاه


2017-05-19 | ۱۳۹۶-۰۲-۲۹

بنابه گزارشات رسیده، روز چهارشنبه 27 اردیبهشت ماه که آخرین مهلت برای تبلیغات انتخاباتی بود، ستاد تبلیغاتی حسن روحانی و ابراهیم رئیسی و همچنین کاندیداهای شورای شهر از هر وسیله ای برای جذب مردم و داغ کردن تنور انتخابات استفاده کردند.
ستادهای تبلیغاتی با انجام کارهایی از قبیل پخش غذاهای رایگان و همچنین پرداخت پول به مردم به منظور تبلیغ کردن برای کاندیداها، سعی در جذب مردم داشتند. با این حال گزارشات از کرمانشاه حاکی است که این اقدامات عوامل رژیم با بی تفاوتی و بی اعتنایی مردم مواجه شد. چراکه اکثریت مردم نیز بر این باور هستند که شرکت در این انتخابات نمایشی و از صندوق درآمدن هر کدام از این نامزدها بهبودی در وضعیت آنان ایجاد نکرد و فساد اقتصادی و فقر و بیکاری بیشتر از گذشته افزایش خواهد یافت. در همین گزارشات حاکی است که از 26 اردیبهشت ماه اینترنت در شهر کرمانشاه و بسیاری از شهرهای دیگر ایران با اختلال و در بعضی مواقع با قطعی روبرو شده است.

آخرین خبرهای ایران