ارسال

مشارکت پایین مردم تهران در نمایش انتخابات رژیم


2017-05-19 | ۱۳۹۶-۰۲-۲۹

گزارشات رسیده از تهران تا ساعت۲ حاکی است که نمایش انتخاباتی رژیم در این شهر نیز با بی توجهی و مشارکت ضعیف مردم روبرو شده است.
به طوریکه برخی از حوزه های رای گیری بسیار خلوت گزارش شده است. رژیم به منظور شلوغ کردن محل های اخذ رای، حوزه های رای گیری را در یک نقاط متمرکز و صندوق ها را کمتر کرده است. آخرین گزارشات رسیده از تهران حاکی است که نمایش های انتخاباتی رژیم با بی توجهی و مشارکت کم مردم این شهر روبرو شده است. بنابه گزارشات، در شعب اخذ رای 10 الی 15 نفر حضور دارند. شعب رای گیری در محله هایی چون " پاسگاه نعمت آباد، زمزم - راه آهن - جوادیه - شماره 2 - خزانه - علی آباد -خانی آباد - عبدل آباد - شاد آباد - نازی آباد ترمینال جنوب -شوش -دولت آباد و شهر ری" نیز خلوت گزارش شده و نشان می دهد که مردم محله های فقیر نشین نیز فریب وعده ها و تبلیغات نمایشی رژیم را نمی خورند.

آخرین خبرهای ایران