ارسال

بی اعتنایی مردم شهر سقز به نمایش انتخاباتی رژیم


2017-05-19 | ۱۳۹۶-۰۲-۲۹

اخبار رسیده از سقز تا ساعت ۴ حاکی از خلوت بودن محل های اخذ رای و مشارکت کم مردم است.
طبق گزارشاتی که به دستمان رسیده، شماری از محل های اخذ رای از جمله دبیرستان شاهد در شهناز، سالن آبدرم در 32 متری و مدرسه صداقت، مسجد فرهنگیان ، مسجد صالح آباد بسیار خلوت می باشد و این نمایش های انتخاباتی رژیم با بی توجهی روبرو شده است.

آخرین خبرهای ایران