ارسال

بی توجهی مردم کرمانشاه به انتخابات


2017-05-19 | ۱۳۹۶-۰۲-۲۹

آخرین اخبار رسیده از کرمانشاه تا ساعت۳حاکی است که نمایش های انتخاباتی رژیم همچنان با بایکوت گسترده مردم این شهر روبروست.
دربیشتر حوزه های رای تعداد افراد شرکت کننده به بیش از ده تا پانزده نفر هم نمی رسد. در برخی حوزه ها رای ها به فروش می رسد و در مقابل رای، به مردم پول می دهند. بعضی از طرفدارن کاندیداها هم خودکار روان نویس به رای دهندگان می دهند. تعداد کمی هم که شرکت می کنند از اقوام و فامیل کاندیداها هستند. بطور کلی تنور انتخابات خیلی سرد است و مردم امیدی به این انتخابات و هیچ یک از مقامات رژیم ندارند. دربیشتر محله های شهر از جمله شش بهمن، گلستان، فرهنگیان فاز یک و دو ،معلم، تعاون، کارمندان، مسکن، بهزیستی،کسری، فردوسی، بهار، زیباشهر، ژندارمری، متخصصین، صدرا، بهداری،الهیه، مصوری،سنجابی، خیام،سعدی، حافظیه، شرعیتی، برزه دماق ،و تعدادی از حوزه های محله بزرگ دولت اباد که در قسمت غربی شهر میباشد حضور مردم بسیار کمرنگ است. در همین حال گزارشات از بایکوت انتخابات در نودشه و نوسود حکایت دارند.

آخرین خبرهای ایران