ارسال

ادامه بایکوت نمایش انتخاباتی در سنندج


2017-05-19 | ۱۳۹۶-۰۲-۲۹

آخرین گزارشات از سنندج تا ساعت۴ نیز حاکی است که در چند منطقه دیگر سنندج از جمله میدان گاز حاجی باد و سه راه ظفریه و شعبه سلیمان خاطر در تازه آباد انتخابات با بی تفاوتی مردم روبرو بوده و در هر شعبه تعداد 6 الی 8 نفر آنهم از عوامل رژیم و نیروهای نظامی در صف رای دهندگان هستند.
عوامل رژیم به منظور جذب کردن مردم، در کوچه ها و محلات به مردم لباس و سیم کارت و شارژ رایگان می دهند. با این وجود مردم همچنان نسبت به این نمایش های رژِیم توجهی نشان نمی دهند.

آخرین خبرهای ایران