ارسال

تجمع اعتراضی کارکنان شرکتی مخابرات لرستان


2017-07-01 | ۱۳۹۶-۰۴-۱۰

به گزارش خبرگزاری حکومتی "ایلنا" صبح روز شنبه 10 تیرماه، کارکنان شرکتی مخابرات در شهرهای مختلف استان لرستان دست از کار کشیدند و در اعتراض به عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل تجمع کردند.
معترضان در کوهدشت، پلدختر، خرم آباد و دیگر شهرهای لرستان، یا در مقابل ادارات مخابرات و یا در فضاهای سرپوشیده جمع شدند و از مسئولان شرکت مخابرات خواستند که به وضعیت آنها رسیدگی کنند. این تجمعات در حالی برگزار می‌شود که اعتراضات کارکنان شرکتی‌ مخابرات خراسان پس از گذشت ده روز، همچنان ادامه دارد. معترضان خواسته‌های خود را اجرای طرح طبقه‌بندی، عقد قرارداد مستقیم با مخابرات و تامین امنیت شغلی و رفع تبعیض در مخابرات عنوان می‌کنند. آنان می‌گویند تاکنون مسئولان شرکت مخابرات ایران توجهی به تجمعات و اعتراضات آنها نشان نداده اند، با این حال تا اجرای کامل قانون و احقاق حق خود، به اعتراضاتشان ادامه خواهند داد.

آخرین خبرهای ایران