ارسال

اعتصاب کارگران کارخانجات نورد و پروفیل ساوه


2017-07-01 | ۱۳۹۶-۰۴-۱۰

به گزارش "اتحادیه آزاد کارگران ایران" روز شنبه بیش از دویست نفر از کارگران نورد و پروفیل ساوه در شیفت بعد ازظهر، در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست از کار کشیدند.
برپایه این گزارش، کارگران این کارخانه از بهمن ماه سال گذشته تاکنون نزدیک به پنج ماه است که حقوق های خود را دریافت نکرده اند. این دو کارخانه در شهرستان ساوه متعلق به یک کارفرما ست و ۲۴۰۰ کارگر این کارخانه ها 5 ماه است دستمزدهای خود را دریافت نکرده اند. لازم به یادآوری است که این کارگران در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای و سایر مطالبات معوقه خود چندین بار دست به تجمع و اعتصاب زده اند ولی مدیریت کارخانه تا این لحظه پاسخی به آنان نداده است.  

آخرین خبرهای ایران