ارسال

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده پرستاری بهشتی


2017-07-11 | ۱۳۹۶-۰۴-۲۰

صبح روز دوشنبه، دانشجویان دانشکده پرستاری دانشگاه بهشتی در اعتراض به ابلاغیه جدید وزارت بهداشت در مورد تربیت پرستار در بیمارستان، ضمن تحریم امتحانات تجمع کردند.
در این آئین‌نامه‌ که به امضای وزیر بهداشت رسیده است بیمارستان‌ها متولی تربیت دانشجوی پرستاری شدند و دانشکده‌ها فقط باید با آنها همکاری کنند. با این روند افزایش ظرفیت‌ها و پذیرش بی‌رویه دانشجوی پرستاری در دانشکده‌ها با توجه به کمبود کادر آموزشی مناسب و اساتید هیئت علمی و همچنین نبود فضای آموزشی مناسب، کیفیت آموزش پرستاری کاهش یافته و باعث به خطر افتادن سلامت مردم در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی می‌شود. از سوی دیگر با توجه به اینکه شرایط لازم برای جذب پرستار بیشتر در بیمارستان‌ها وجود ندارد، سبب افزایش بیکاری و به خطر انداختن آینده کاری دانشجویان پرستاری می‌شود.

آخرین خبرهای ایران