ارسال

تجمع اعتراضی دانشجویان پاتولوژی


2017-07-11 | ۱۳۹۶-۰۴-۲۰

جمعی از دانشجویان پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در اعتراض به تصویب قانون ورود "پی اچ دی" های تک رشته‌ای آزمایشگاهی به عرصه درمان، در وزارت بهداشت تجمع کردند.
اعتراض پاتولوژیست‌ها از جایی آغاز شد که وزارت بهداشت در اردیبهشت ماه سال جاری قانونی را مبنی بر اینکه "پی اچ دی" های تک رشته‌ای آزمایشگاهی می‌توانند با گذراندن دوره تکمیلی، حق فنی آزمایشگاه گرفته و آزمایشگاه تاسیس کنند را تصویب کرد. این درحالی‌ است که دانشجویان و اساتید پاتولوژیست معتقدند که هیچ کمبود کارشناسی در این رشته وجود ندارد و از آن گذشته تصویب چنین قانونی و ورود غیرمتخصصان به علم پاتولوژی می‌تواند تبعات خطرناکی را برای سلامت بیماران رقم بزند.

آخرین خبرهای ایران