ارسال

احضار رانندگان معترض شرکت واحد به حراست


2017-07-11 | ۱۳۹۶-۰۴-۲۰

بدنبال اقدام اعتراضی روز 17 تیرماه شماری از رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، روز دوشنبه تعدادی از رانندگان معترض به حراست این شرکت احضار شدند.
روز 17تیر ماه رانندگان شرکت واحد خط 7 "بی ارتی" در یک حرکت اعتراضی چراغ های اتوبوس های خود را روشن کردند، این اعتراض به علت عدم شارژ بن کارت ها بود که باید به حساب رانندگان واریز می شد ولی مدیریت شرکت واحد از پرداخت این شارژها خوداری کرده است. عوامل مدیریت و حراست شرکت واحد با ایجاد رعب و وحشت تلاش کردند که اعتراض این رانندگان را خاموش کنند که موفق به سرکوب صدای اعتراض رانندگان نشدند و چراغ این اتوبوس ها تا تاریک شدن هوا همچنان روشن ماند. رانندگان به مدیریت هشدار دادند در صورت عدم پرداخت از سوی کارفرما اعتراضات همچنان ادامه خواهد داشت.  

آخرین خبرهای ایران