ارسال

سوءاستفاده از عدم آگاهی کارگران شهرداری مشهد


2017-07-11 | ۱۳۹۶-۰۴-۲۰

به گزارش خبرگزاری حکومتی "ایلنا" پیمانکاران شهرداری مشهد با سوءاستفاده از عدم آگاهی کارگران شهرداری، از پارکبان‌ها و رفتگران کاغذ سفید امضا می‌گیرند.
به گفته یکی از کارگران، پارکبان‌ها و رفتگران شهرداری مشهد به دلیل اینکه از آگاهی و اطلاعات صنفی پایین‌تری برخوردار هستند، در حوزه کاری خود دچار مشکلات صنفی بسیاری شده‌اند. او در این خصوص ادامه داد: این قشر از کارگران سازمان شهرداری مشهد، به دلیل اینکه کار آنها شبانه‌روزی است به نحوه محاسبه میزان دستمزد خود اعتراض دارند. وی به عدم نظارت بر پیمانکاران شهرداری مشهد اشاره کرد و گفت: نظارتی بر عملکرد پیمانکاران شهرداری مشهد وجود ندارد و پیمانکاران بابت پرداخت عیدی، پاداش، اضافه کاری و ... از کارگران کاغذ سفید امضا دریافت می‌کنند.

آخرین خبرهای ایران