ارسال

عدم پرداخت دستمزد کارگران آب و فاضلاب روستایی دزفول


2017-07-11 | ۱۳۹۶-۰۴-۲۰

کارگران شاغل در بخش‌های مختلف اداره آب و فاضلاب روستایی شهرستان دزفول در استان خوزستان دستکم سه ماه است که دستمزد و مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند.
از قرار معلوم، عیدی و سنوات سال‌های ۹۴ و ۹۵ نیز به این کارگران پرداخت نشده است. این کارگران که مطالبات خود را از ابتدای سال جاری دریافت نکرده‌اند گفتند: این عدم پرداخت دستمزد درحالی است که در سال گذشته و جاری برای پیگیری مطالبات معوقه خود چندین تجمع اعتراضی مقابل ساختمان اداره آبفای روستایی انجام داده اند. به گفته کارگران مسئولان اداره آب و فاضلاب روستایی دزفول به بهانه عدم تخصیص اعتبارات دولتی و ضعیف بودن بنیه مالی شرکت، از پرداخت دستمزدهای کارگران خودداری می ورزند.

آخرین خبرهای ایران