ارسال

تداوم تجمع کارگران شهرداری منطقه یک خرم آباد


2017-07-11 | ۱۳۹۶-۰۴-۲۰

به گزارش منتشره، تجمع کارگران شهرداری منطقه یک خرم آباد در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود روز سه شنبه 20 تیر ماه نیز ادامه داشت.
این کارگران که روز دوشنبه در میدان 22 بهمن این شهر دست به تجمع زده بودند، خواستار دریافت 4 ماه دستمزد معوقه و سایر مطالبات خود شدند. کارگران معترض اعلام کردند، 4ماه است هیچ دستمزدی دریافت نکرده ا ند و این موضوع زندگی آنها را در تنگنا قرار داده است. این درحالی است که شهرداری هیچ توجهی به مشکلات معیشتی آنان نمی کند.

آخرین خبرهای ایران