ارسال

خاتمه اعتراض کارگران رینگ سازی مشهد


2017-07-11 | ۱۳۹۶-۰۴-۲۰

به دنبال برگزاری جلسه شورای تامین شهرستان مشهد، کارگران کارخانه رینگ سازی مشهد به اعتراض خود خاتمه و از روز سه شنبه به کار سابقشان بازگشتند.
در کارخانه رینگ‌سازی مشهد دستکم ۸۰۰ کارگر مشغول کارند و از قرار معلوم در جلسه مورد نظر که روز دوشنبه برگزار شده است کارفرمای رینگ سازی و مسئولان دولتی به نمایندگان کارگران وعده داده‌اند که ظرف مدت یک ماه  به خواسته‌های آنان رسیدگی‌خواهند کرد. برهمین اساس کارگران این واحد صنعتی پس از اطلاع از ابلاغ خواسته‌‌های خود تصمیم به خاتمه اعتراض و بازگشت به کار گرفتند. نماینده کارگران معترض در گفتگو با خبرگزاری حکومتی "ایلنا" اعلام کرد اگر ظرف مدت مقرر به خواسته های آنان رسیدگی نشود دوباره دست به تجمع و اعتصاب خواهند زد. گفتنی است "تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی، اعتراض به نحوه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، انتقادات از نحوه عملکرد مدیریت" از جمله مطالباتی بود که باعث شد تا در این واحد صنعتی برای مدت یک هفته اعتراضات کارگری برپا شود.

آخرین خبرهای ایران