ارسال

پرداخت بخشی از معوقات مزدی کارگران معترض لوله و نورد صفا


2017-07-02 | ۱۳۹۶-۰۴-۱۱

کارگران کارخانه "لوله و نورد صفا" در ساوه که در اعتراض به عدم پرداخت حقوق هایشان کار را تعطیل کرده بودند، پس از دریافت بخشی از حقوقشان، به اعتصاب خود پایان دادند.
به دنبال اعتصاب و تجمعات اعتراضی کارگران لوله و نورد صفا، کارفرمای این کارخانه روز یکشنبه 11 تیرماه یک ماه از حقوق آنان را پرداخت کرد. با این حال هنوز سه ماه مطالبات مزدی این کارگران پرداخت نشده است.

آخرین خبرهای ایران