ارسال

عدم پرداخت دستمزد کارگران ایران برک


2017-07-11 | ۱۳۹۶-۰۴-۲۰

به گزارش خبرگزاری حکومتی "ایلنا" حدود ۱۱۰ کارگر شاغل در کارخانه "ایران برک" رشت دارای ۱۰ تا ۲۰ ماه دستمزد معوقه می باشند.
جمعی از کارگران کارخانه ایران برک رشت با اشاره به معوقات مزدی خود گفتند: نزدیک به ۱۱۰ کارگر می باشند که در سه بخش ریسندگی، بافندگی و دوزندگی کارخانه ایران برک رشت مشغول به کارند اما در حال حاضر کارفرما از پرداخت ۱۰ تا ۲۰ ماه دستمزد معوقه آنان خودداری می ورزد. به گفته کارگران، کارفا به بهانه نقدینگی و نبود منابع مالی به دلیل کاهش حداقلی فعالیت تولیدی و نیروی کار از پرداخت دستمزدهای آنان خودداری می ورزد.

آخرین خبرهای ایران