ارسال

اعدام دو زندانی در سمنان


2017-07-11 | ۱۳۹۶-۰۴-۲۰

به گزارش "هرانا"  روز سه شنبه، دو زندانی از متهمان جرایم "موادمخدر" در زندان سمنان، اعدام شدند.
در هفته های اخیر موج کم سابقه ای از اعدام، زندانهای سراسر کشور را در بر گرفته است. این درحالی است که مجلس رژیم در حال بررسی طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و کاهش چشمگیر مجازات اعدام است. نمایندگان مجلس پیش تر از قوه قضاییه خواسته بودند تا زمان پایان این بررسی از اعدام دست کم ۵ هزار زندانی محکوم به اعدام در رابطه با مواد مخدر خودداری کند ولی قوه قضاییه تاکنون به این خواسته بی توجهی نشان داده است.

آخرین خبرهای ایران