ارسال

تجمع اعتراضی کارگران مجتمع پتروشیمی ایلام


2017-07-12 | ۱۳۹۶-۰۴-۲۱

بیش از یکصد نفر از کارگران مجتمع پتروشیمی ایلام در اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان دست به تجمع زدند.
کارگران معترض با تجمع مقابل درب ورودی سالن مدیریت، خواستار پرداخت معوقات مزدی و همچنین تعیین تکلیف واحدهای مسکونی شان شدند. معترضان می گویند، تاکنون هیچکدام از مسئولان مجتمع پاسخگوی مسائل و مشکلات کارگران نبوده اند.

آخرین خبرهای ایران