ارسال

اعتراض کارگران شهرداری مشهد


2017-07-12 | ۱۳۹۶-۰۴-۲۱

خبرگزاری حکومتی "ایلنا" از اعتراضات کارگران شهرداری مشهد نسبت به عدم پرداخت کامل مطالباتشان از جانب پیمانکاران خبرداد.
کارگران بخش خدماتی شهرداری مشهد نسبت به شرایط سخت کار و دستمزدهای پایین دست به اعتراض زده و خواستار پرداخت کامل معوقاتشان شدند. معترضان می گویند، کارگران از سوی پیمانکاران با قرارداد سفید امضا به کار گرفته شده‌اند و عیدی، پاداش و اضافه‌کار دریافت نمی‌کنند.

آخرین خبرهای ایران