ارسال

آغاز طرح کارورزی در ایران علیرغم اعتراضات


2017-07-12 | ۱۳۹۶-۰۴-۲۱

در میان ابراز نگرانی و اعتراض فعالان کارگری و دانشجویی، طرح کارورزی امروز روز چهارشنبه ۲۱ تیر وارد فاز اجرایی می‌شود.
فعالان کارگری می‌گویند دولت با اجرای این طرح، عملا قانون کار و قانون اساسی را زیر پا می‌گذارد و نیروی کار فعلی را بی‌ثبات‌تر و آسیب‌پذیرتر می‌کند. دانشجویان نیز آن را طرح «بیگارورزی» نامیده‌اند. دانشجویان می گویند، دولت از طریق این طرح، نیروی دانش‌آموختگان را به بهای ارزان و بدون برخورداری از حقوق پایه‌ای از جمله حق تشکل و اعتراض، در اختیار کارفرمایان قرار می‌دهد. طی دوره کارورزی، دولت به دانش‌آموختگان کارمزدی حداکثر معادل ۳۱۰ هزار تومان می‌پردازد. یک عضو اتاق بازرگانی نیز از دولت خواسته که دور معافیت کارفرمایان از پرداخت حق بیمه به کارورزان را از دو سال به ده سال افزایش دهد.

آخرین خبرهای ایران