ارسال

عدم پرداخت دستمزد کارگران شهرداری سردشت


2017-07-12 | ۱۳۹۶-۰۴-۲۱

گزارشات از شهرداری سردشت حاکی است که حدود 200 کارگر شهرداری این شهر چهارماه است که دستمزدهایشان پرداخت نشده است.
در همین حال حق بیمه این کارگران نیز پرداخت نشده و با مشکل تمدید دفترچه بیمه درمانی مواجه هستند. کارگران شهرداری سردشت علاوه بر عدم دریافت دستمزد و حق بیمه، به ساعات طولانی کار نیز معترض هستند. گفتنی است کارگران شهرداری سردشت در سال گذشته به منظور پیگیری مطالباتشان دست به اعتصاب زده بودند.

آخرین خبرهای ایران