ارسال

اذعان به شکست جمهوری اسلامی در تحمیل حجاب اجباری


2017-07-12 | ۱۳۹۶-۰۴-۲۱

"احمد علم‌الهدی" امام جمعه مشهد در یک گردهمایی به مناسبت هفته عفاف و حجاب، اذعان کرد، «حجاب با اجبار ممکن نیست.»
امام جمعه مشهد در توضیح نظرات جدید و دور از انتظار خود درباره حجاب، کنترل نیروهای انتظامی در مورد رعایت حجاب را نیز زیر سئوال برده و افزود، «اینکه می گویند نیروی انتظامی با بی حجاب‌ها برخورد کند خود بدترین فساد را ایجاد می کند.» بسیاری از کارشناسان و جامعه شناسان در داخل ایران نیز اذعان می کنند که مبارزه پیگیر دختران و زنان ایرانی علیه حجاب اجباری در سالهای اخیر، شکست فرهنگی حکومت در تحمیل حجاب اجباری را نشان می دهد و طرح سخنانی نظیر آنچه امام جمعه مشهد مطرح کرده را نوعی مصلحت‌اندیشی دیر هنگام برای مقابله با گسترش بی‌حجابی می‌دانند.

آخرین خبرهای ایران