ارسال

اعدام سه زندانی در سمنان و ارومیه


2017-07-12 | ۱۳۹۶-۰۴-۲۱

دستگاه قضایی رژیم دستکم سه زندانی دیگر را در سمنان و ارومیه اعدام کرد.
روز سه شنبه، دو زندانی در زندان سمنان به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند. در همین حال امروز چهارشنبه 21 تیرماه یک زندانی با اتهام "قتل" در زندان مرکزی ارومیه اعدام شد. گزارشات حاکی است که فرد اعدام شده پیش از این از اساتید دانشگاه ارومیه بوده است. در هفته های اخیر موج کم سابقه ای از اعدام، زندانهای سراسر کشور را در بر گرفته است.

آخرین خبرهای ایران