ارسال

خطر بیکار شدن یکصد کارگر آجر ماشینی آزادشهر


2017-07-12 | ۱۳۹۶-۰۴-۲۱

کارخانه آجر ماشینی آزادشهر استان گلستان در آستانه تعطیلی قرار دارد و بیش از ۱۰۰ کارگر آن که ماهها دستمزد نگرفته‌اند بیکار می‌شوند.
کارگران این کارخانه می گویند، ۵ تا ۷ ماه حقوق معوقه دارند و بیش از دو سال است سهم حق بیمه از دستمزد کارگران کسر شده اما به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نشده است. هم اکنون حدود ۹۰ کارگر قراردادی و ۲۰ تا ۲۵ آجر بار کن در کارخانه آجر ماشینی آزادشهر کار می‌کنند که برخی ۲۰ سال سابقه کار دارند. این کارگران در خردادماه امسال با تجمع مقابل ساختمان فرمانداری رژیم خواستار رسیدگی به وضعیت معیشتی و مطالبات خود شده بودند.

آخرین خبرهای ایران