ارسال

اعدام های دسته جمعی در زندان رجایی شهر کرج


2017-07-12 | ۱۳۹۶-۰۴-۲۱

دستکم ٧ زندانی دیگر در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند.
اتهام بیشتر این زندانیان "قتل" گزارش شده است. روز 19 تیرماه 11 زندانی در زندان رجایی شهر کرج جهت اجرای حکم اعدام به سلول های انفرادی منتقل شده بودند که روز چهارشنبه 21 تیر احکام 7 تن از آنان اجرا شد. در روزهای اخیر زندانهای مختلفی در سراسر کشور از جمله زاهدان، همدان، اراک، رشت، گرگان، مهاباد شاهد اعدام زندانیان جرایم مواد مخدر یا قتل بوده اند.

آخرین خبرهای ایران