ارسال

ادامه اعتصاب ‌غذای کارگران ذوب‌آهن اردبیل


2017-07-13 | ۱۳۹۶-۰۴-۲۲

به گزارش منتشره، اعتصاب غذای دهها تن از کارگران اخراجی کارخانه ذوب آهن اردبیل که از روز سه شنبه 20 تیرم ماه در اعتراض به بی توجهی مقامات به خواسته هایشان آغاز شده بود، همچنان ادامه دارد.
برپایه این گزارش، در ادامه تجمعات کارگران اخراج شده کارخانه ذوب‌آهن اردبیل در اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه دستمزد معوقه و اخراج خود، این بار کارگران این کارخانه در مسجد "میرزا علی‌اکبر" این شهر دست به تحصن اعتراضی زده و اعتصاب غذا کردند. به گفته کارگران معترض در جریان این اعتصاب غذا حال برخی از کارگران روبه وخامت گرائیده و این موضوع سبب حضور اکیپ‌های درمانی و اورژانس در محل اعتصاب شده است. به دنبال وضعیت نامساعد برخی از کارگران، دادستان این شهر وعده داد تا در سه قسط تمامی مطالبات کارگران پرداخت شود ولی کارگران اعلام کرده اند دیگر به وعده های مقامات اعتماد ندارند و تا رسیدن به خواسته هایشان دست از اعتراض برنخواهند داشت.

آخرین خبرهای ایران